Bibliotheca

Czagány Zsuzsa: Egy 13. századi graduále két töredéke (1996) Czagány Zsuzsa - Muckenhaupt Erzsébet - Papp Ágnes: Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában - 1. rész (2006) Czagány Zsuzsa - Muckenhaupt Erzsébet - Papp Ágnes: Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában - 2. rész (2006) Czagány Zsuzsa - Muckenhaupt Erzsébet - Papp Ágnes: Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában - 3. rész (2006) Czagány Zsuzsa - Muckenhaupt Erzsébet - Papp Ágnes: Liturgikus és kottás középkori kódextöredékek a csíksomlyói ferences kolostor egykori könyvtárának állományában - 4. rész (2006) Czagány Zsuzsa: A Zalka Antifonále utolsó lapja (2012) Czagány Zsuzsa: Töredék, kódex, rítus, hagyomány. A Zalka Antifonále győri és modori töredékeinek tanúsága (2012) Zsuzsa Czagány: Rukopis na hranici kultúr: Antifonár varadínskej katedrály z konca 15. storočia (2013) Czagány Zsuzsa: Töredék, kódex, rítus, hagyomány II. A Váradi Szekvencionále újonnan előkerült darabja (2014) Gilányi Gabriella: Középkori kottás kódextöredékek újrafelfedezése a Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárában (2014) Zsuzsa Czagány: Böhmische "Zutaten" im Waradiner Sequentiar (2016) Zsuzsa Czagány: Fragmente des Antiphonale Waradiense in Levoča, Poprad und Esztergom (2016) Gabriella Gilányi: The "Esztergom Antiphoners" (Cathedral Library of Esztergom, Ms. I. 3c, d) in the Context of Musical Notation (2017) Czagány Zsuzsa: A Váradi Antifonále Mihály-zsolozsmája (2018) Gabriella Gilányi: Preservation and Creation – Plainchant notation of the Pauline Order in 14th–18th-century Hungary (2018) Gilányi Gabriella: Használatitól a műremekig: 15. századi hangjelzett esztergom–budai kódexek (2018) Gilányi Gabriella: Jelentéktelen kis apróság? A gregorián custos (2018) Zsuzsa Czagány: Das Michaelsoffizium im Waradiner Antiphonar (2018) Czagány Zsuzsa - Gilányi Gabriella: F904 / GRADUALE s. 15, 1 csonka fólió és 3 fragmentulum, Szombathely, Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, az 1736–1739-es évek tanácsülési jegyzőkönyveinek kötéséből kifejtett anyag, külön jelzet nélkül (2019) Gabriella Gilányi - Adrian Papahagi: Membra disiecta from a Transylvanian Antiphonal in Budapest and Cluj (2019) Gilányi Gabriella: 15. századi erdélyi antifonále-töredékek és ferences hordozókönyveik (2019) Gilányi Gabriella: A "főkötős atyafiak" zenei írásbelisége a 16. századi Magyarországon. Magyar hagyomány, rendi hagyomány, politika (2019) Gilányi Gabriella: Esztergomi kódexsorozataink új Graduale Strigoniense-töredékek fényében (2019) Gilányi Gabriella: Hangjelzett kódextöredékek a németújvári ferences kolostorban (2019) Bernád Rita Magdolna - Czagány Zsuzsa - Gilányi Gabriella: F657 / ANTIPHONALE s. 15, 1 csonka fólió, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Gyergyószentmiklósi Gyűjtőlevéltára, nr. 92 borítója (2020) Czagány Zsuzsa: Kyriale és szekvencionále. A váradi kódexcsalád két töredékcsoportjának elemzése. "Mestereknek gyengyének". Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. Szent István Társulat: Budapest, 2020, 443-464. (2020) Gilányi Gabriella: A Częstochowai Kantuále kottaírásai (2020) Gilányi Gabriella: Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Cod. Lat. 119. kódexének kottás premontrei fedéltöredékei. Új adatok. "Mestereknek gyengyének". Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. Szent István Társulat: Budapest, 2020, 415-426. (2020) Gilányi Gabriella: F933 / ANTIPHONALE s. 15/in, 1 csonka fólió, Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára, nr. 1 (2020) Gilányi Gabriella: "Kódexek a kódexben" A 14. századi ferences antifonálék (ELTE Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 119, 121) gregorián kódextöredékei (2020) Gilányi Gabriella: Új források, új terminológia, új távlatok. A hazai gregorián paleográfiai kutatás napjainkban (2020) Gilányi Gabriella: A budapesti Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárában őrzött három magyar kódextöredék zenei elemzése (2020) Zsuzsa Czagány: Fragmenta Manuscriptorum Musicalium Hungariae Mediaevalis. From Traditional Methodologies Towards a Digital Corpus. Disiecta Membra Musicae. Studies in Musical Fragmentology. Studies in Manuscript Cultures 21, Berlin: De Gruyter, 2020, 301-322 (2020) Szoliva Gábriel: Secunda pars breviarii. Magyar Könyvszemle 135/3 (2019), 307–330 Szoliva Gábriel: Két középkori magyarországi kottás pszaltériumtöredékről. Magyar Könyvszemle 135/3 (2019), 398–399 Czagány Zsuzsa: 15. századi graduále töredéke Kőszegen. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2021 Czagány Zsuzsa: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 13. századi cseh kódextöredéke. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2021 Gabriella Gilányi: Hungarian notated codex fragments and musical paleography. Terminology and perspectives. Institute for Musicology, Research Centre for the Humanities, 2022 Gabriella Gilányi: Sequentionary fragments in the Codex Demetrii de Laskó. Institute for Musicology, Research Centre for the Humanities, 2021 Gilányi Gabriella: A Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárának pálos graduále-töredékei. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2021 Gilányi Gabriella: A Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtárának pálos vesperále-töredékei. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2021