Bevezető

A Fragmenta Manuscriptorum Musicalium Hungariae Mediaevalis (Kottás kódextöredékek a középkori Magyarországról) web-oldal célja a középkori Magyarország területéről származó, magyarországi és külföldi gyűjteményekben őrzött, valamint a Magyarországon fönnmaradt külföldi eredetű középkori és kora újkori hangjelzett liturgikus kódextöredékek föltárása, rendszerezése és online megjelenítése. A keresőrendszerrel ellátott, képanyagot és szöveges leírást egyaránt tartalmazó, elsősorban azonban zenetörténeti-zenepaleográfiai szempontú adatbázis gondolata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH, korábban: OTKA) Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése című, K 120643 számú kutatási pályázatának keretei közt fogalmazódott meg 2016-ban, majd teljesedett ki a 2019. októberében alakult MTA Lendület – Digitális Zenei Fragmentológia kutatócsoport munkájában. 2024. január 1-től a kutatás ismét élvezi az NKFIH támogatását, mint annak Töredékek, dallamok, kottaírások. A zenei fragmentológia ökoszisztémája című, K 146780 számú projektje. A munka szorosan kapcsolódik a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztályán évtizedek óta folyó, a magyarországi és közép-európai cantus planus forrásainak, repertóriumainak, dallamkészletének és notációs rendszereinek tudományos vizsgálatához.

Az adatbázis – a töredékek facsimiléje mellett – három szinten közöl információkat. Az első szinten (RÉSZLETEK) a fragmentum és hordozója könyvtári adatait és alapvető kodikológiai paramétereit foglaljuk össze. Ezekhez kapcsolódik az írásfajta és a notáció típusának meghatározása, a töredéken fönnmaradt liturgikus tartalom rövid azonosítása. Az adatbázis második szintjén (TARTALOM) foglaljuk jegyzékbe a töredéken szereplő valamennyi liturgikus-zenei tételt. A tételek liturgikus funkcióját három, illetve négy paraméter segítségével határozzuk meg (attól függően, mise- vagy zsolozsmakódex töredékéről, illetve temporale- vagy sanctorale-töredékről van-e szó) – liturgikus időszak (Tempus), ünnep (Dies), hóra (Hora) és műfaj (Genre) –, a zenei azonosítást pedig az incipit (Incipit), a tónus (Mode), a CANTUS és a MELODIARIUM azonosítószám teszi lehetővé. Az utóbbi két esetben az azonosítószámok egyúttal közvetlen linkekként működnek, átvezetve az énektételek és dallamok európai kontextusának vizsgálatát lehetővé tevő CANTUSINDEX adatbázisba, valamint ugyanezt a lehetőséget a magyarországi forráskörnyezetben megteremtő Melodiarium Hungariae Medii Aevi Digitale weboldalra.

A harmadik szinten (LEÍRÁS) kerülhet sor – a töredék adottságaitól, értékességétől függő terjedelemben – a tartalmi különlegességek diszkurzív-elemző kifejtésére.