Részletek

Numerus
F705
Műfaj
Missale notatum
Kor
s. 14/in
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Ant 5509, olim: Hb 343 (hordozó)
Anyag
pergamen
Mennyiség
1 csonka fólió lefejtve
Oldal magassága
175 mm (nem teljes)
Oldal szélessége
234 mm (teljes)
Írástükör magassága
175 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
159 mm (teljes)
Oszlopok száma
2
Sorok száma
6 + 3 kotta- és szövegsor; 23 szövegsor
Oszlopok szélessége
75 mm
Kottaszisztéma magassága
9 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
Rajna-vidéki notáció
Notáció/megjegyzések
4 vonal, vörös f-vonal, c-kulcs, f-kulcs, nincs custos
Hordozó 1.
Kolligátum. Coll. 1: M. Tullii Ciceronis Cato Maior, seu de Senectute libellus cum dispositione Argumentorum, et Annotationibus, per Iohannem Alburgensem exceptis ex praelectionibus D. Davidis Chytraei. Rostochii, excusus per Iacobum Transylvanum, 1572; Coll. 2: Iesu Syraci liber, qui vulgo Ecclesiasticus dicitur, carmine Elegiaco redditus, Ioanne Secerwitzio [Seckerwitz] Wratislaviensi autore. Basileae, per Michaelem Martinum Stellam [1556]
Hordozó 2.
Ant 5509
Possessor
Collegii S. J. Posonii ad S. Salvatorem catalogo inscriptus 1693 (?)
Tartalom
Dominica VII post Pentecosten
Származás
németországi

Leírás

A hordozókönyv két kötetből álló kolligátum. Az egykor a kötését alkotó, feltehetően a 20. század második felében leválasztott kottás kódexlapot a könyvtár különgyűjteményében a hordozókönyvtől elkülönítve, a többi lefejtett pergamen töredékkel együtt saját tékában őrzik. A kolligátum első darabja a rostocki evangélikus teológus, Melanchton-tanítvány David Chytraeus (1531–1600) munkája, amely az erdélyi származású, Rostockban működő Jacobus Lucius (Transylvanus) nyomdájából került ki 1572-ben. A könyvtörténeti kutatás Chytraeus számos magyarországi kapcsolatára világított rá (lásd pl. Holl Béla, „Adatok David Chytraeus magyarországi vonatkozásairól,” Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 18 (Szeged, 1981: 55–63), s fennmaradt levelezéséből arról is tudomást szerezhetünk, hogy személyesen küldött könyveket a Wittenbergben tanuló magyar peregrinusoknak (Szabó András, „David Chytraeus és Magyarország,” in Korányi András szerk., Megújulás és megmaradás, Dr. Fabiny Tibor egyháztörténeti professzor emlékére, Luther Kiadó, Budapest, 2009, 107–112). 1569-70-ben személyesen is megfordult Magyarországon, többek között Pozsonyban, illetve a nyugati országrész több városában. Könyvei számos magyarországi régikönyves gyűjteményben fölbukkannak. Bár a jelen könyv vándorútját nem ismerjük, nem tudjuk, kinek a birtokában volt, miután kikerült Jacobus Lucius rostocki nyomdájából. Többek között arról sincsen adatunk, milyen vásárlások útján, netán Chytraeus közvetlen ajándékaként került-e valamely magyarországi lutheránus könyvgyűjtőhöz, csupán feltételezhetjük, hogy egy ilyen könyvgyűjtő közvetítésével jutott a pozsonyi jezsuita kollégium könyvtárába, ahol – amint arról a belső címlapra írt possessorbejegyzés tanúskodik – 1693-ban katalogizálták. Bekötésére feltehetően nem ekkor került sor, hiszen a korábban borítóként szolgáló pergamen töredék anyakódexe bizonyosan nem a közép-európai térségből származik: mind kottaírása, mind liturgikus tartalma alapján eredetét a német nyelvterület távolabbi pontján, azaz inkább a hordozókönyv kinyomtatásának helyszíne közelében kereshetjük.

A töredéken fönnmaradt, pünkösd utáni hetedik vasárnapi Alleluja-verzus nem az esztergomi hagyományban megszokott Magnus Dominus, hanem az Eripe me de inimicis. A töredék feltehetően német kódexből származik, amint azt a notáció (Hufnagelschrift) is megerősíti.

A hordozókönyv gerincét három, keresztbe ragasztott keskeny pergamencsík erősíti, melyek nagy valószínűséggel ugyanabból a hangjelzett missaléból származnak, mint amelyiknek lapjába a könyvet kötötték.

Czagány Zsuzsa, Gilányi Gabriella

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu E.K.Hb 343 recto Tempus per annum Dominica VII p. Pent p. Pent Intr Omnes gentes g01161 In-114
H-Bu E.K.Hb 343 verso Tempus per annum Dominica VII p. Pent p. Pent All-V Eripe me de inimicis* 2 g01176
H-Bu E.K.Hb 343 verso Tempus per annum Dominica VII p. Pent p. Pent Off Sicut in holocaustum 5 g01165
H-Bu E.K.Hb 343 verso Tempus per annum Dominica VII p. Pent p. Pent Comm Inclina aurem tuam* 4 g01166 Co-076