Részletek

Numerus
F328b
Műfaj
Breviarium notatum
Kor
s. 13/2
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Fr. l. m. 266
Anyag
pergamen
Mennyiség
2 csonka fólió lefejtve
Oldal magassága
200–211 mm (nem teljes)
Oldal szélessége
315–319 mm (teljes)
Írástükör magassága
192–204 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
224–226 mm (teljes)
Oszlopok száma
2
Sorok száma
21–22 szövegsor, 1r: 2 kottasor, 1v: 10–11 kottasor
Oszlopok szélessége
98–99 mm; 103–106 mm
Kottaszisztéma magassága
9–11 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
esztergomi notáció
Notáció/megjegyzések
4 piros vonal, c-kulcs, f-kulcs; custos nincs
Hordozó 1.
Thomas de Aquino, Summa sacrae Theologiae. Prima pars, Venetiis, 1516.
Hordozó 2.
Ant. 1799 (olim Vet. 16/45)
Tartalom
Caecilia, Catherina
Származás
magyarországi, esztergomi
Bibliográfia
Mezey László, Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungariae, I/1, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 217
Kapcsolódó források

Képek

Leírás

Anyakódex: Breviarium notatum Strigoniense s. 13/2

Szendrei Janka katalógusában F 328 szám alatt csupán a második (rendszerünkben F 328b) fragmentum szerepelt. Mivel azonban a két töredékegység szorosan összetartozik, a- és b-betűjellel kiegészítve ugyanahhoz a számhoz rendeltük mindkettőt.

A töredékcsoport általános leírását ld. az F 328a töredékeknél (U. Fr. l. m. 265).

A jelen töredékeken lemérhető a kódex eredeti szélessége, mivel a könyvkötő csak vízszintes irányban vágott a fóliókon. A mérés során kapott adat sajnos mégsem teljesen pontos, ugyanis a 20. századi lefejtés és tisztítás után mindkét töredék présbe került, és ez némileg deformálta őket. Különösen a fol. 1 esetében szembetűnő a szöveg- és kottasorok íveltsége, amely e műveletnek tudható be. Ettől függetlenül mindkét töredék értékes tanúja a hajdani szanktorále kódexnek.

A fol. 1 gazdag zenei anyagot őrzött meg Szent Cecília zsolozsmájából. A rectón a matutínum második nokturnusának második responzóriuma látható. A töredékes kottaírás egy, a BNS főnotátorával egykorú és vele azonos stílusban dolgozó mester műve. A versón pedig egy harmadik notátor keze munkáját láthatjuk. Ez utóbbi mester is esztergomi notációt használt, de nem egy mozdulattal rajzolta a neumákat, hanem részekből építette őket össze („tagoló technika”). (A BNS első kötetében a Szentháromság vasárnapjának és Úrnapjának anyagát írta e notátor, ld. fol. 208r–223v). A Cecília-matutínum harmadik nokturnusának zsoltárantifónái, valamint első két responzóriuma maradtak fenn az első kolumnában, míg a laudes zsoltárantifónái és (részben töredékes) Benedictus-antifónája a másodikban.

A fol. 2 anyaga teljes egészében olvasmány, Alexandriai Szent Katalin passiójából való (ld. Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, I, ed. Socii Bollandiani, Bruxelles, 1898–1899, Nr. 1663). Sajnos egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy a zsolozsma hányadik olvasmányaként hangzott el a megőrzött szakasz.

Szoliva Gábriel

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu Fr. l. m. 266 1_recto Caecilia N2 R2 Beata Caecilia dixit* 8 006161
H-Bu Fr. l. m. 266 1_recto Caecilia N2 V2 Vade igitur… ad antistitem* 8 006161
H-Bu Fr. l. m. 266 1_recto Caecilia N2 Lc6
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 a1 Credimus Christum* 2 001946 Ant-2065
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 a2 Nos scientes sanctum 7 003961 Ant-7023
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 a3 Tunc Valerianus perrexit 8 005253 Ant-8258
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 W Adiuvabit eam Dominus
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 Lc7 Simile est regnum caelorum decem virginibus (ev.)
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 R1 Virgo gloriosa semper 8 007902
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 V1 Cilicio Caecilia 8 007902
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia N3 R2 O beata Caecilia quae* 3 007253
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L a1 Cantantibus organis* 1 001761 Ant-1125
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L a2 Est secretum Valeriane 4 002680 Ant-4187
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L a3 Valerianus in cubiculo 7 005311 Ant-7155
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L a4 Benedico te Pater 8 001703 Ant-8372
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L a5 Caecilia famula tua 3 001747 Ant-3014
H-Bu Fr. l. m. 266 1_verso Caecilia L Ab Dum aurora finem daret* 1 002437 Ant-1417
H-Bu Fr. l. m. 266 2_recto Catherina N Lc
H-Bu Fr. l. m. 266 2_verso Catherina N Lc