Részletek

Numerus
F328a
Műfaj
Breviarium notatum
Kor
s. 13/2
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Fr. l. m. 265
Anyag
pergamen
Mennyiség
2 csonka fólió lefejtve
Oldal magassága
155 mm (nem teljes)
Oldal szélessége
226 mm (nem teljes)
Írástükör magassága
130–134 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
170–173 mm (nem teljes)
Oszlopok száma
2
Sorok száma
12–14 szövegsor, 1r: 5 kottasor, 1v: 1 kottasor
Oszlopok szélessége
99–100 mm (teljes); 50–51 mm (nem teljes)
Kottaszisztéma magassága
12–13 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
esztergomi notáció
Notáció/megjegyzések
4 piros vonal, c-kulcs, f-kulcs; custos nincs
Hordozó 1.
Henricus Institoris – Iacobus Springer, Malleus maleficarum opus egregium, Norimbergae, 1519
Hordozó 2.
Ant. 1036 (olim Vet. 19/28)
Tartalom
Agnes v., Conversio Pauli
Származás
magyarországi, esztergomi
Bibliográfia
Mezey László, Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungariae, I/1, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 217
Kapcsolódó források

Képek

Leírás

Anyakódex: Breviarium notatum Strigoniense s. 13/2

Az F 328a és F 328b fragmentumok (fedéltöredékek) szorosan összefüggő töredékcsoportot alkotnak az Egyetemi Könyvtár anyagában. A két hordozókönyvről lefejtett összesen négy töredék mindegyike a 13. század második felében készült, hajdan kétkötetes Breviarium notatum Strigoniense (a továbbiakban BNS) szanktorális anyagának egy-egy részletét tartalmazza. A kódex temporális ünnepeket közlő első kötete jól ismert, a prágai Strahovská knihovna gyűjteményében DE I 7 jelzet alatt őrzik (fakszimile kiadása: Breviarium notatum Strigoniense, ed. Janka Szendrei, Musicalia Danubiana 17, Budapest, MTA Zenetudományi Intézete, 1998; digitálisan: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-KKPS__DE_I_7______05X6099-cs).

Szendrei Janka katalógusában F 328 szám alatt csupán a második (rendszerünkben F 328b) fragmentum szerepelt. Mivel azonban a két töredékegység szorosan összetartozik, a- és b-betűjellel kiegészítve ugyanahhoz a számhoz rendeltük mindkettőt.

A breviarium notatum általában nem volt gyakorlati használatú könyv a középkorban, az elnevezés inkább egy tezaurusz-jellegű kéziratot jelöl, amely a zsolozsmához tartozó szövegeket és dallamokat egyesítette. Az ilyen típusú kódexeket elsősorban arra szánták, hogy belőlük másolják tovább az antifonálékat, a szöveges breviáriumokat, a zsolozsmában használt lekcionáriumokat stb.

A töredékek hordozókönyvei eredetileg a zágrábi káptalan könyvtárának tulajdonában voltak, ott került rájuk a kódexkötés a 17. század végén. Talán egy zágrábi illetőségű és Nagyszombatban tanuló egyetemi polgár hagyta őket a Pázmány-féle egyetem Nagyszombatban működő könyvtárára, és annak köteteivel kerülhettek a 18. században Budára. (Ld. Szoliva Gábriel OFM: „Secunda pars breviarii. A 13. századi esztergomi breviárium kottás szanktoráléjának rekonstrukciója felé”, Magyar Könyvszemle 135 (2019/3): 305–328). Az Egyetemi Könyvtár más kódextöredékeket is őriz, amelyek egykor a zágrábi káptalani könyvtár könyveit borították, ld. Mezey 1983, U. fr. l. m. 23–27.

A fol. 1 Szent Ágnes szűz zsolozsmájának anyagából közöl részleteket. Hangjelzés is található rajta, a BNS főnotátorától: gördülékeny vonalakkal, egy mozdulattal rajzolt, érett 13. századi esztergomi neumák.

A fol. 2 Szent Pál apostol megtérésének január 25-i ünnepéről (Conversio Pauli) néhány olvasmányrészletet tartalmaz, az énekes anyagot viszont az apostol június 30-i ünnepéről (Commemoratio Pauli) utalja ide. Pálforduló később az esztergomi rítusban saját énekanyagot kapott, e korai töredék tehát még annak bevezetése előtti archaikus állapotot őrzi. E másodlagos szerepben valószínűleg elmaradtak a zsoltárantifónákhoz társított verzusok, amelyek a kommemorációnak különös karaktert adtak.

Szoliva Gábriel

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu Fr.l.m. 265 1_recto Agnes v. N2 R1 Ipsi sum desponsata* 8 006992
H-Bu Fr.l.m. 265 1_recto Agnes v. N2 V1 Propter veritatem* 8 006992
H-Bu Fr.l.m. 265 1_recto Agnes v. N2 Lc5
H-Bu Fr.l.m. 265 1_verso Agnes v. N2 Lc5
H-Bu Fr.l.m. 265 1_verso Agnes v. N2 R2 Induit me Dominus* 6 006955
H-Bu Fr.l.m. 265 1_verso Agnes v. N2 Lc6
H-Bu Fr.l.m. 265 2_recto Conversio Pauli N2 Lc5
H-Bu Fr.l.m. 265 2_recto Conversio Pauli N2 R2 Audistis enim 006147
H-Bu Fr.l.m. 265 2_recto Conversio Pauli N2 V2 Abundantius 006147
H-Bu Fr.l.m. 265 2_recto Conversio Pauli N2 Lc6
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N2 Lc6
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N2 R3 [Gratia] Dei sum id 006790
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N2 V3 B[onum certamen certavi] 006790
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N3 a1 [Saulus] qui et Paulus 004826 Ant-8230
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N3 a2 [Ne magnitu]do 003860 Ant-1452
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N3 a3 Re[posita est mihi] 004616 Ant-8278
H-Bu Fr.l.m. 265 2_verso Conversio Pauli N3 Lc7