Részletek

Numerus
F794
Műfaj
Psalterium-Hymnarium
Kor
s. 14/2
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Fr. l. m. 253
Anyag
pergamen
Mennyiség
2 csonka fólió és egy fragmentulum lefejtve, ugyanabból a kéziratból
Oldal magassága
500 mm (f. 1, nem teljes), 480 mm (f. 2, nem teljes), 30 mm (fragmentulum)
Oldal szélessége
330 mm (f. 1, nem teljes), 320 mm (f. 2, nem teljes), 244 mm (fragmentulum, nem teljes)
Írástükör magassága
430 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
330 mm (nem teljes)
Oszlopok száma
1
Sorok száma
eredetileg 11 szöveg- és kottasor
Kottaszisztéma magassága
18 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
metzi-német-magyar gótikus notáció
Notáció/megjegyzések
4 vörös vonal, c-kulcs, f-kulcs (néhol utólagosan rosszul bejegyezve); custos egyetlen romboid punctum vékony „masnival”
Hordozó / Szerző, cím
14. századi ferences antifonále (nyári–őszi temporale)
Hordozó / jelzet
H-Bu Cod. lat. 119
Tartalom
nagyböjti és szentekről szóló himnuszok
Származás
magyar premontrei
Bibliográfia
Mezey, László, Fragmenta latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Fragmenta Codicum in Bibliothecis Hungariae, I/1, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983, 209

Leírás

A két fólióból és egy fragmentulumból álló, összetartozó himnárium-töredékről Mezey László megjegyzi (Mezey 1983, 209, lásd a Bibliográfiát), hogy himnuszainak beosztása alapján a régi (középkori) premontrei szokást tükrözi. Megállapításával teljes mértékben összhangban vannak a zenei-dallamtörténeti elemzés eredményei.

A töredék metzi-német-magyar gótikus keveréknotációja (a kötött scandicus jelenléte) első látásra magyar vonatkozású emlékre utal. A himnuszok minden versszaka hangjelzést kapott, amely – a rendszeres éneklés bizonyítékaként – általában a pálos szerzetesek forrásaira jellemző, ám a töredékek notációja másféle írásmodort tükröz. Teljességgel hiányoznak anyagából a pálosok által következetesen kettős punctummal indított climacusok és összetételeik.

A fol. 1 nagyböjti himnuszanyagának vizsgálatával kizárható az egyházmegyés eredet is. A recto legfelső megmaradt sorában olvasható szövegtöredék a kompletóriumhimnusz (Christe qui lux es) 6. versszakának vége és a doxológia kezdete. Ezt követik már kottával az Ex more docti mystico és a Summi Largitor praemii himnuszok. Mivel a verzón ezek után közvetlenül a Szenvedés idejének Vexilla regis himnusza szerepel, az előbb felsorolt himnuszokat az első négy nagyböjti hétre szánták. E beosztást nem találjuk meg sem a magyar egyházmegyés hagyományokban, sem a pálosoknál, a premontrei úzusban azonban épp ez volt az előírás:

Nagyböjt 1–4. hete (OPraem)
vesperás Audi benigne Conditor
kompletórium Christe qui lux es et dies
matutínum Ex more docti mystico
laudes Summi Largitor praemii

 

A vesperás himnusza elveszett, a másik három viszont a megjelölt sorrendben azonosítható; rubrikák nem láthatók.

A töredék premontrei eredetét a liturgikus beosztás egyezése mellett dallamainak vizsgálata is megerősíti. A schäftlarni kolostor 14. századi kottás premontrei himnáriumát (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 17010, fol. 236r–v) használtuk összevetésül, amellyel néhány – az élő hagyományozásból adódó – egészen apró hangi eltérést leszámítva fol. 1 mindegyik himnusza egyezést mutat.

A fol. 2 az egykori himnárium szanktoráléjából származik, nyári szentek anyagát tartalmazza: Keresztelő Szent János (VI. 24.) Ut queant laxis, Szent László király (VI. 27.) Regis regum, valamint Szent Péter és Pál apostolok (VI. 29.) Aurea luce himnuszát. A László-tétel jelenléte az alkalmazott notáció használata mellett egyértelművé teszi a töredékcsoport magyar vonatkozását. A fólió másik két himnusza pedig szorosan kötődik a premontrei hagyományhoz, hiszen a fentebb említett schäftlarni forrás megfelelő tételeivel (fol. 240r) azonos dallamváltozatú.

Mindezek alapján a töredékcsoportot egy magyarországi premontrei himnárium (vagy azt magában foglaló pszaltérium) részeként azonosíthatjuk.

A fol. 2v alján feltűnik egy kvadrát notációs marginália lenyomata. A hajdani himnárium következő oldalának aljára jegyezte be valaki, és mielőtt megszárad volna a tinta, összecsukta a kéziratot. A friss kottázás átnyomódott a jelenlegi fol. 2v aljára. A premontrei rend karkönyveiben nem találunk egységes notációt, általában a szerzetesek letelepedési helyére jellemző (szekuláris) notációt követték. Ennek megfelelően mutatja e töredék főírása a metzi-német-magyar gótikus keverék kottaírás asszimilációjának szép példáját. A kvadrát notációs széljegyzetet talán egy külföldi műveltségű szerzetes készítette. — Ugyancsak a fol. 2 verzóján a Regis regum és az Aurea luce hangjegyei között menzurális fekete notációval írt hangjegyek rejteznek. Nem valószínű, hogy azok is az egykori szomszédos oldalról nyomódtak át. Inkább a másolási folyamat során használtak fel olyan pergamenlapot, amelyet korábban menzurális zene lejegyzésére szántak, és a már megkezdett kottázás eltávolítása nem sikerült maradéktalanul.

A fragmentulum rectóján az Ut queant himnusz dallama látszik, versóján pedig a Regis regum egy részlete, amelyet megszakít egy függőleges piros vonal. A sortörést, vagyis az előző himnusz végének beékelődését jelző elválasztás előtt még a custos is kivehető. Mivel a László-himnusznak csak az eleje hiányzik anyagunkból, és fol. 2 verzójának felső részén megtöri azt a János-himnusz utolsó sora, a kis töredéket egyértelműen onnan hasították ki.

A töredékcsoportot hajdan magában foglaló kéziratot Mezey szerint a 14. század második felében készítették, és az 1593–1594 között a török veszély miatt Somlóvásárhelyt elhagyó premontrei kanonisszák menekítették a pozsonyi klarisszák monostorába. A saját életüket is mentő premontrei apácák vendégsége hosszúnak bizonyult, nem érhették meg az otthonukba való visszatérést. Értékeik – a kódexekkel együtt – 1600 után a ferences nővérekre szálltak, ahol később felhasználták őket más kötetekhez. A szóban forgó töredékek egy 14. századi magyar ferences antifonále (Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. lat. 119) könyvtábláira kerültek a kötés megerősítése végett, így maradtak fenn.

Szoliva Gábriel

Irodalom: Bálint, Sándor. „A somlóvásárhelyi premontrei apácák. A szegedi Szentlélek- és a bécsi Porta Coeli-kolostor között”, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11 (1972): 291–303; Lukcsics, Pál. A vásárhelyi apácák története. Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 1923.

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu Fr. l. m. 253 1_recto Quadragesima [Dominica I] [C] H Christe qui lux* 830070 Hy-020
H-Bu Fr. l. m. 253 1_recto Quadragesima [Dominica I] [N] H Ex more docti mystico* 1 008300 Hy-019
H-Bu Fr. l. m. 253 1_recto Quadragesima [Dominica I] [L] H Summi Largitor praemii* 2 008398
H-Bu Fr. l. m. 253 1_verso Quadragesima [Dominica V] [V] H Vexilla regis prodeunt* 1 008410 Hy-026
H-Bu Fr. l. m. 253 2_recto Nativitas Ioannis Baptistae [V] H Ut queant laxis* 2 008406 Hy-052
H-Bu Fr. l. m. 253 2_verso Ladislaus rex [V] H Regis regum civis ave* 7 a01064 Hy-053
H-Bu Fr. l. m. 253 2_verso Petrus et Paulus app. [V] H Aurea luce* 4 008268 Hy-054