F700 / BREVIARIUM NOTATUM s. 13/ex, 1 bifólió 2 csíkja, Budapest, Egyetemi Könyvtár Inc. 111 borítója

Részletek

Numerus
F700
Műfaj
Breviarium notatum
Kor
s. 13/ex
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Inc. 111 (hordozó)
Anyag
pergamen
Mennyiség
1 bifólió 2 csíkja lefejtve, az egyik az egykori fólió szegélye, sem írást, sem kottát nem tartalmaz
Oldal magassága
56 mm (nem teljes)
Oldal szélessége
260 mm (f. 1 teljes)
Írástükör magassága
56 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
185 mm (f. 1 teljes)
Oszlopok száma
2
Sorok száma
3 + 3
Oszlopok szélessége
87 mm
Kottaszisztéma magassága
12 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
metzi-német notáció
Notáció/megjegyzések
5 vonal, c-kulcs, f-kulcs, nincs custos. A német elemek túlsúlya figyelhető meg.
Hordozó 1.
[Portius Azo, Summa super novem libris Codicis et quattuor Institutionum], Spirae, 1482
Hordozó 2.
Inc. 111
Possessor
Collegii Soproniensis Societatis Jesu Anno 1641 catalogo inscriptus
Tartalom
Dominica IV in Quadragesima

Leírás

A fatáblás kötésű hordozókönyv elülső kötéstáblája feltehetően eredetileg is csupán félig fedte a könyvtestet. A pergamen kódexlap két csíkját valószínűleg keresztbe ragasztották a táblákon és a gerincen, hogy ezzel is ellenállóbbá tegyék a kötést. A könyv címlapja hiányzik, az utolsó, 323. oldal rektóján viszont fennmaradt a kolofon: Explicit summa extraordinaria super institutis maxima cum diligentia Spire impressa Anno millesimo quadringentesimo octogesimo secundo per me Petrum Drach civem Spirensem. A mai első lap alján a soproni jezsuita kollégium 1641-ben kelt tulajdonosi bejegyzése maradt fönn.

A töredéken a 4. nagyböjti hét matutínumának responzóriumai maradtak fönn. A tételek rekonstruálható sorrendje megfelel az európai – köztük a magyarországi – források nagy részében hagyományozott rendnek. A verso alján olvasható rubrika („III”) feltehetőleg az olvasmány számát jelzi a nokturnusban. Vö. CAO-ECE V/A Esztergom/Strigonium (Temporale), ed. Dobszay László, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2004, 146.

Czagány Zsuzsa

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu Inc. 111 1_recto Quadragesima Dominica IV N2 R2 Ecce mitto angelum* 4 006598
H-Bu Inc. 111 1_recto Quadragesima Dominica IV N2 V2 Israel si me audieris 4 006598a
H-Bu Inc. 111 1_recto Quadragesima Dominica IV N2 R3 Qui persequebantur populum* 7 007481
H-Bu Inc. 111 1_recto Quadragesima Dominica IV N2 V3 Exclamaverunt filii* 7 007481a
H-Bu Inc. 111 1_verso Quadragesima Dominica IV N3 R1 Moyses famulus Domini* 8 007183