Részletek

Numerus
F702
Műfaj
Antiphonale
Kor
s. 15
Könyvtári lelőhely
Budapest, Egyetemi Könyvtár, Kézirat- és Ritkaságtár
Jelzet
Ant 2562, olim: Db 1383 (hordozó)
Anyag
pergamen
Mennyiség
1 csonka fólió lefejtve
Oldal magassága
340 mm (nem teljes)
Oldal szélessége
210 mm (nem teljes)
Írástükör magassága
272 mm (nem teljes)
Írástükör szélessége
140 mm (nem teljes)
Oszlopok száma
1
Sorok száma
5 + 1 szöveg- és kottasor, a 6.-ból csak a kottasor teteje látszik
Kottaszisztéma magassága
25 mm
Írás
gothica textualis
Notáció
cseh notáció
Notáció/megjegyzések
4 vörös vonal, c-kulcs, f-kulcs, kvadrát custos
Hordozó 1.
[Aureoli] Theophrasti Paracelsi eremitae philosophi summi Operum latine redditorum tomus II. Basileae, Ex officina Petri Pernae, 1575
Hordozó 2.
Ant 2562
Tartalom
Corpus Christi
Származás
csehországi

Leírás

A hordozókönyv a restaurálást és az eredetileg borítóként szolgáló pergamen töredék lefejtését követően nem kapott új kötést, de a csupaszon maradt előzéklapon halványan látszik a kottás töredék lenyomata. A könyvtest gerincét négy helyen keskeny pergamencsíkok erősítik, ezek azonban nem a lefejtett fragmentumok anyakódexéből származnak.

A töredék a Sacerdos in aeternum úrnapi zsolozsma első vesperásának részletét őrizte meg. Bár a nyitó antifóna (Sacerdos in aeternum) nem maradt fenn, jelenlétére az 1. tónusú zsoltárdifferencia, valamint a soron következő antifónák alapján következtethetünk.

A vesperásban szereplő responzórium (Sacerdos summus et verus) az európai hagyományban rendkívül ritka (ebben a funkcióban többnyire a Homo quidam fecit tételt találjuk).  A Cornilloni Szent Julianna (1192/1193 – 1258) alkotásának tekintett liège-i Animarum cibus úrnapi offícium része. Ilyen funkcióban található a tongereni Onze-Lieve-Vrouw Kerk 12-14. századi liturgikus kompendiumában (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek – Nationale Bibliotheek van Nederland, 70 E 4, f. 87r, lásd a CANTUS adatbázisban: http://cantus.uwaterloo.ca/source/123657). Tudomásunk szerint ezt a zsolozsmát cseh forrásban eddig nem sikerült azonosítani. A középkori európai és magyarországi források úrnapi offíciumairól bővebben vö: Sanda Anna, “Sapientia aedificavit”: Egy késő középkori ünnep kodifikációjának és zsolozsmaváltozatainak állomásai. In: Gilányi Gabriella – Kiss Gábor (szerk.) Zenetudományi Dolgozatok 2015-2016 : In memoriam Kiss Gábor. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, (2018) pp. 61-88.

Gilányi Gabriella, Czagány Zsuzsa

Tartalom

RISM Folio Tempus Dies Hora Műfaj Incipit Tónus Cantus ID Mel. Num.
H-Bu Db 1383 recto Corpus Christi V1 Ps Dixit Dominus (zsoltárdifferencia) 1
H-Bu Db 1383 recto Corpus Christi V1 a2 Miserator Dominus* 2 203126 Ant-2137
H-Bu Db 1383 recto Corpus Christi V1 a3 Calicem salutaris* 3 200722 Ant-3047
H-Bu Db 1383 verso Corpus Christi V1 a4 Sicut novellae olivarum* 204661 Ant-4201
H-Bu Db 1383 verso Corpus Christi V1 a5 Qui pacem ponit* 5 204127 Ant-5048
H-Bu Db 1383 verso Corpus Christi V1 R Sacerdos summus et verus* 5 602029